7 oktober 2021

Vervolg communicatie n.a.v. de ALV van 1 oktober 2021

bestruushamer

Beste KVV-leden,

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur jullie per mail geïnformeerd over de intentie om gezamenlijk met AJc ‘96 de voetbaltoekomst in Losser vorm te geven. Gelijktijdig is dit onderwerp besproken op de Algemene Ledenvergadering van KVV Losser. Abusievelijk is hierbij ook de naam van onze nieuwe interim-penningmeester Roy Schoppink genoemd. Roy is bij de eerste gesprekken tussen beide besturen niet betrokken geweest.

Het bericht zoals deze is voorgelezen aan de leden luidt als volgt:

‘We willen jullie vandaag informeren over onze intentie om gezamenlijk te gaan bouwen aan één nieuwe voetbalvereniging in Losser.  In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken tussen de besturen van AJC en KVV  plaatsgevonden, waarbij deze intentie heel duidelijk is uitgesproken. We zien een enorme kans voor het dorp Losser en geloven dat we één centrale plek in de lokale gemeenschap kunnen gaan innemen als we onze krachten bundelen.

Om ons heen zien we prachtige voorbeelden van wat dat op kan leveren en waar het voetbalpark echt een ontmoetingsplek is geworden voor jong en oud, de hele dag door.
In de komende periode zijn beide besturen druk om de hoofdlijnen van een nieuwe vereniging te schetsen. Dat doen we met externe hulp van betrokken mensen uit Losser. We zullen hierbij ook een beroep op jullie, onze leden, doen, om samen te komen tot een prachtige nieuwe vereniging.

Onze intentie, met nadruk op intentie, is om de nieuwe vereniging het levenslicht te laten zien bij aanvang van het volgende seizoen.

Gedurende het huidige seizoen zullen we jullie steeds informeren. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat we nog voor het einde van het jaar een eerste informatiebijeenkomst organiseren.

Voor vragen kun je uiteraard bij ons terecht.

Dit bericht wordt vanavond aan alle leden van KVV Losser en AJc’96 verstuurd’

 

Tijdens de vergadering is door diverse leden aangegeven dat men zich overvallen voelt door dit bericht en vanuit het bestuur geen argumenten zijn ingebracht die deze intentie verklaren. Wij begrijpen dat dit bericht voor sommigen heftige emoties oproept en willen graag transparant zijn over dit proces.

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe zit dit proces er dan uit?
Op 25 augustus jongsleden heeft een afvaardiging van de besturen van KVV Losser en AJc’96 met elkaar gesproken over de intentie om gezamenlijk verder te gaan. Dit heeft een vervolg gehad op 20 september, waarbij toen is afgesproken om de intentie uit te spreken tijdens de ALV van KVV Losser.

Op 5 oktober is opnieuw gesproken met een afvaardiging van het bestuur van AJc ’96, waar ook Fridse Mobach bij is aangesloten. Fridse is door beide besturen gevraagd om ons hierbij te helpen.
Op 14 oktober aanstaande is er een bijeenkomst gepland, bestemd voor enkele betrokken sponsoren en bedrijven uit Losser, waarbij we onze intentie toelichten en hopelijk steun kunnen ophalen voor dit initiatief.

Gedurende de komende maanden zullen er diverse bijeenkomsten worden georganiseerd om alle leden de mogelijkheid te geven om hierover te discussiëren, van gedachten te wisselen, mee te praten en vorm te geven. Deze bijeenkomsten leveren uiteindelijk input aan een plan, welke in het voorjaar van 2022 in een ALV aan de leden zal worden voorgelegd.

Het bestuur van KVV Losser gelooft oprecht dat de toekomst van het voetbal in Losser beter geborgd is als we dit in gezamenlijkheid doen. We zullen dan ook ons uiterste best doen om jullie mee te nemen in alle overwegingen en plannen, zodat iedereen goed geïnformeerd zijn stem kan uitbrengen.

 

Het bestuur van KVV Losser

 

Rogier van Vliet
Voorzitter KVV Losser
06-11486968

Meer nieuws

Bokbier bij KVV Losser

10 oktober

Gert Veger Lid van Verdienste KVV Losser

02 oktober

Walking Footbal toernooi

24 september

Bokbier bij KVV Losser

10 oktober

Gert Veger Lid van Verdienste KVV Losser

02 oktober

Walking Footbal toernooi

24 september

Patrick Bakhuis – PBSoccer

24 september