1 mei 2022

Update vanuit oprichtingsbestuur SV Losser

Vandaag berichten we jullie voor het eerst als het oprichtingsbestuur van SV Losser. Na de Algemene Ledenvergaderingen en de overweldigende hoeveelheid “voor” stemmen is het even stil geweest.

Dat betekent niet dat er achter de schermen niet hard gewerkt wordt. Zo zal zeer binnenkort de stemming over de nieuwe tenues plaatsvinden. De werkgroep Uitstraling werkt er hard aan om een aantal tenues ook fysiek te kunnen tonen, de stemming zal weer digitaal plaatsvinden en uiteraard zullen ook zij die minder online zijn een kans krijgen een stem uit te brengen. Als de uitslag bekend is zal er snel een bestelling plaatsvinden zodat we aan het begin van het nieuwe seizoen ook in mooie nieuwe kleding gespeeld kan worden. Bij die kleding hoort ook een logo dat we zeer binnenkort bekend zullen maken.

Voor de werkgroep Accommodatie ligt een grote opdracht te wachten, m.b.t. het nieuwe complex. Dat vergt tijd en overleg, ook het gesloten sportakkoord Losser speelt hierin een rol. Op de korte termijn zullen ook beide sportparken een nieuwe uitstraling moeten krijgen. Dat geldt voor kantines, vlaggen en alle andere uitingen die op beide sportparken te zien zijn. Dat betekent ook dat we binnenkort een groep mensen aan de slag zetten die over Styling gaan nadenken.

De werkgroep Sponsoring is druk doende om te kijken wie de hoofdsponsor van SV Losser gaat worden. Gesprekken daarover vinden plaats of zullen binnenkort plaatsvinden. Inmiddels hebben we al een mooi aantal sponsoren aan ons weten te binden voor de langere termijn. Tevens wordt er door een groep mensen gekeken naar de invulling van sponsoring. Daarin willen we innovatief en creatief zijn, om sponsoren zo echt te kunnen helpen. De uitkomst van de invulling van sponsoren heeft invloed op de kleding, vanwege de bedrukkingen die nodig zijn. We overwegen, vooral ook vanuit een praktisch oogpunt, de gehele jeugd te voorzien van een goed doel, omdat we ook terug willen geven aan de gemeenschap. Onze eerste intentie is dan ook om een lokaal goed doel te gaan steunen.

De werkgroep Financiën is druk bezig de beide begrotingen in elkaar te laten vloeien. Daarnaast moet er gesproken worden met onze huisbankier om alle rekeningen op te heffen, nieuwe rekeningen te openen etc. Tot slot hangt de Ledenadministratie ook onder Financiën en wordt er met de KNVB overlegd hoe en wanneer we dit het best kunnen doen. Dat laatste is ook van toepassing op de werkgroep Voetbal. Alles gebeurt in Sportlink, en we moeten er samen voor zorgen dat dat goed ingevuld wordt.

De werkgroep Notarieel / Juridisch heeft gezorgd voor de juiste statuten, voor de inbreng van SV Losser bij de KNVB en alle andere acties die daarbij horen.

De werkgroep Voetbal, misschien wel de belangrijkste, probeert de exacte aantallen spelers vast te stellen, daaruit elftallen af te leiden en indelingen tot stand te laten komen. De exacte elftalindelingen volgen op termijn, de verwachting is eind juni. Vanuit diezelfde werkgroep is Roy Elferink inmiddels voor langere tijd aan SV Losser verbonden als Technisch Manager. Vanaf volgend seizoen is hij verantwoordelijk voor alles wat voetbal is binnen SV Losser. Met zijn ervaring is hij een bijzonder waardevolle aanwinst voor de club.

De werkgroep Communicatie heeft al verschillende social media kanalen opgezet uit naam van SV Losser. Ook aan de website wordt hard gewerkt. Binnenkort zullen we daar meer over bekend maken.

Tot slot volgt er hopelijk begin juli nog een grote “omstickerdag”. We vragen jullie nu alvast om op die dag mee te helpen de beide sportparken te voorzien van alles wat SV Losser gaat zijn. Vlaggen, bewegwijzering, en alle andere uitingen waar KVV Losser of AJc’96 te zien is zal op die dag vervangen gaan worden door SV Losser materiaal. De exacte dag kondigen we binnenkort aan.

We hopen dat we jullie zo weer op de hoogte hebben gebracht, het blijft zo dat eenieder ons aan kan spreken als je verdere vragen hebt, of graag mee wil helpen.

Met sportieve groet,

Oprichtingsbestuur SV Losser

Meer nieuws

KVV Losser ZA4 kampioen

17 mei

SV Losser Technisch Manager

22 april

Notulen ALV 25 Maart 2022

28 maart

KVV Losser ZA4 kampioen

17 mei

SV Losser Technisch Manager

22 april

Notulen ALV 25 Maart 2022

28 maart

Algemene Leden Vergadering 25 Maart 2022

17 maart