Home / Statuten

Statuten

Lees hier de formele Akte van gedeeltelijke statutenwijziging zoals tijdens de ALV van 20 november 2020 is bekrachtigd.
De toevoeging betreft het “digitaal stemmen”, hiervoor zijn de modelstatuten van de KNVB gebruikt.

 

S.B.G. (Sander) Heitbaum
Secretaris KVV Losser