Tijdens een extra ledenvergadering van KVV Losser hebben de leden ingestemd met de aanleg van een derde kunstgrasveld op ons sportpark. Het streven was om op zeer korte termijn te starten met de werkzaamheden zodat de voetbalvereniging met aanvang van het seizoen 2018-2019 het veld in gebruik kon nemen. De club heeft bewust gekozen voor aanleg van het veld in de zomerperiode omdat de voetbalactiviteiten op het park dan minimaal zijn. Dat betekende ook dat er een leverancier gezocht moest worden die deze klus op tijd kon realiseren. En dat is gelukt: in samenwerking met de onderhoudsploeg van de club is er een prachtig kunstgrasveld aangelegd!

Voor de financiering van het kunstgrasveld heeft KVV Losser founders aangetrokken, sluiten zij een banklening af en schrijven ze obligaties uit. Leden, donateurs en derden kunnen zich inschrijven voor 1 of meerdere obligaties.

Hoe je dit kan doen staat in dit stappenplan:

Stappenplan Obligatielening KVV Losser

Prospectus

Alle voorwaarden waaronder de obligatielening wordt verstrekt zijn vermeld in de prospectus.

Deze prospectus is tot stand gekomen in samenwerking met Mw. Mr. R.M. Poppinghaus-Oortwijn van Notariskantoor Poppinghaus te Losser.

De prospectus is hier in te zien:

Prospectus-obligatielening- KVV Losser – definitief