Home / Kleding beleid

Kleding beleid

Kledingbeleid KVV LOSSER Jeugd + Senioren

Doelstelling

KVV LOSSER wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme outfit (wedstrijdkleding) rondloopt/speelt. Dit geeft een correcte, verzorgde, herkenbare en professionele uitstraling. Dit geldt ook voor eventuele extra’s zoals tassen, trainingspakken e.d.

Ieder spelend KVV-LOSSER-lid krijgt dan ook de wedstrijdkleding in bruikleen.

Financiële aspecten

De kosten voor de bruikleen wordt door elk spelend lid tegelijk met de contributie-inning voldaan. Alle leden zullen per maand een “bedrag aan kleding” betalen, met uitzondering van de spelers van de Mini League.

Uitgangspunten kledingbeleid

 • Met wedstrijdkleding wordt bedoeld voetbalshirt, voetbalbroek en voetbalsokken. De levensduur van de wedstrijdkleding is bepaald op 3 jaar, met uitzondering van de sokken, die worden elk jaar vervangen. Indien tussentijds sokken vervangen zouden moeten worden, kan de speler die kopen bij de kledingcoördinator.
 • Het is verplicht om wedstrijdkleding te dragen volgens het kledingbeleid van KVV LOSSER.
 • Het bestuur is een sponsorovereenkomst aan gegaan met een kledingaanbieder. Daar staan verplichtingen tegenover op het gebied van afname en te voeren merken.
 • Indien sprake is van sponsoring op wedstrijdkleding door derden wordt er altijd door de sponsorcommissie en de sponsor een sponsorovereenkomst opgesteld, volgens de bij KVV LOSSER geldende regels en procedures. Onderhands geregelde overeenkomsten waarbij de zaken buiten de sponsorcommissie om zijn geregeld, worden door het bestuur niet getolereerd. Voor overige spullen zoals trainingspakken, tassen, en dergelijke, geldt aanmeldingsplicht bij de sponsorcommissie en akkoord bevinding door het bestuurslid commerciële zaken.
 • Overige emolumenten voor de selectie-elftallen worden door het bestuur bepaald en vastgelegd. De kosten daarvan zijn voor rekening van het bestuur.
 • De aanvragen kunnen worden ingediend bij de kledingcoördinator of coördinator senioren/junioren. Bestuurslid commerciële zaken en de inkoper tenues zijn de enigen die kleding bestellen en bepalen wat er eventueel vervangen moet worden op basis van het kledingbeleid.
 • Ieder lid wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kosten van vermiste, in bruikleen verstrekte kleding, worden doorberekend.
 • Alle kleding met het witte KVV LOSSER logo behoort KVV LOSSER toe.

Wedstrijdkleding

De wedstrijdkleding bestaat altijd uit:

 • Een oranje/zwart wedstrijdshirt volgens specificatie, merk en uitvoering.
 • Een zwart voetbalbroekje volgens specificatie, merk en uitvoering.
 • Oranje zwarte kousen volgens specificatie, merk en uitvoering.

De wedstrijdkleding wordt door de vereniging aangeschaft en aan de spelers voor de periode van een seizoen in bruikleen gegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de kledingcoördinator. Gebeurt dit niet, of niet op de juiste wijze, dan zullen de kosten bij het lid in rekening worden gebracht en via de automatische incasso geïnd. Papieren voor overschrijving naar een andere club worden niet afgegeven, indien bovenstaande niet correct is afgewikkeld.

Overige kleding spelers en begeleiding teams

KVV LOSSER heeft een inspanningsverplichting om onderstaande kleding, naast de wedstrijdkleding, in bruikleen te verstrekken aan de selectieteams:

 • Aan de senioren speler: tas, trainingspak en inloopshirts
 • Aan de junioren speler : trainingspak

Begeleiding alle teams:

 • Aan de trainer: trainingspak, coachjas en allweatherjack
 • Aan de leider(s): allweatherjack
 • Aan de grensrechter: trainingspak

De selectieteams zijn seniorenteams 1 en 2. Jeugdteams JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO11-1 en JO9-1.

Vermissing

Bij vermissing van kleding moet de speler de kosten betalen inclusief de eventuele opdrukkosten van reclame en nummers.

Wanneer de KVV uitrusting te dragen?

De kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van KVV LOSSER op trainingen en wedstrijden. Wedstrijdkleding uiteraard alleen tijdens wedstrijden.

Verantwoordelijkheden en taken

Het bestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct toepassen van de afspraken. Bij de senioren zien de leider als aanvoerder toe op het correct toepassen van de afspraken.

Bestuurslid commerciële zaken

Het bestuurslid commerciële zaken is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen in het kader van het kledingbeleid, het aandragen van sponsors, eventueel via de sponsorcommissie en voor het opstellen en afsluiten van nieuwe en /of verlengde sponsorcontracten.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het vastleggen van afspraken in een sponsorovereenkomst. Bestuurslid commerciële zaken en de inkoper tenues, resulterende onder de sponsorcommissie, bestellen en bepalen wat er vervangen moet worden.

Kledingcoördinator

De kledingcoördinator coördineert de aanvragen en de binnengekomen kleding. Tevens is deze persoon eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgifte en inname van de in bruikleen verstrekte kleding. De kledingcoördinator kan men via email bereiken door een email te sturen naar de kleding commissie via de contact pagina.

Jeugdcoördinatoren/Seniorencoördinator

De coördinatoren inventariseren/coördineren de jaarlijkse uitgifte/aanvragen/inname van in bruikleen verstrekte kleding bij de jeugd en senioren en stellen de kledingcoördinator op de hoogte van vermissingen. Tevens wordt een kopie van de bruikleenformulieren aan het begin van het seizoen overhandigd aan de kledingcoördinator. Verder zijn de coördinatoren intermediair tussen leiders en de kledingcoördinator.

Materiaalbeheerder

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het voetbalmateriaal buiten de kleding. Deze persoon beheert de wedstrijd- en trainingsballen, de trainingshesjes, de pionnen, de doelnetten, de cornervlaggen en de reservekleding.

Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en/of andere spullen?

Sponsors zijn erg belangrijk voor KVV LOSSER en heel leuk voor je team. Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat KVV LOSSER haar sponsor partners de aandacht wil geven die ze verdienen. Dat betekent dat alle leiders, geledingen en teams van de vereniging KVV LOSSER, zonder uitzondering, daaraan dienen mee te werken. Dit is in het belang van een ieder!

Bestuursbesluit

Daarom is er een bestuursbesluit genomen, zodat voortaan de enige juiste route wordt gevolgd betreffende het aanbrengen van sponsoren. Voor alle teams geldt, als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een team, onderstaand stappenplan dient te worden gevolgd. KVV LOSSER is eigenaar van de gesponsorde kleding.

Stappenplan sponsorkleding/materialen

Wie doet wat

1.Belangstelling potentiële sponsor wordt door de leider /lid doorgegeven aan het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid/lid sponsorzaken of een mail naar de sponsor commissie via de contact pagina

2. Verantwoordelijk bestuurslid/lid sponsorzaken bespreekt de belangstelling met de leider en de kandidaat sponsor.

3. Verantwoordelijk lid sponsorzaken meldt de aanvraag bij bestuurslid commerciële zaken.

4. Verantwoordelijk lid sponsorcommissie doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, verzorgt de gehele bestelling via de inkoper tenues van de sponsorcommissie.

 

Hebt u niet gevonden waar u naar op zoek bent? Stuur dan een email naar de sponsor commissie via de contact pagina

 

Het bestuur dringt aan op een correcte navolging van de regels.

Losser, november 2016

Bestuur KVV LOSSER

Onze nieuwe website staat live!

Vanaf nu kun je onze website bereiken via www.svlosser.nl