22 november 2021

Informatie over voortgang samengaan voetbalclubs in Losser

bestruushamer

In de ALV bij KVV Losser op 01-10-2021 en in de ALV van AJc’96 op 28-10-2021 is uitvoerig stilgestaan bij de intentie van beide besturen om gezamenlijk het voetbal in Losser vorm te geven. Om iedereen goed te blijven informeren delen we graag met jullie waar we inmiddels staan.

We hebben, in navolging van de ledenvergaderingen, gesproken over jullie reacties, positief en kritisch. Wat we vooral hebben gehoord is de behoefte om meegenomen te worden, mee te mogen praten en te helpen. Daar zijn we zeer dankbaar voor en we zullen er dankbaar gebruik van maken.

Op 10 november jl. zijn beide besturen opnieuw bij elkaar geweest om alle onderwerpen te bespreken die nodig zijn om een zogenoemd fusieplan te maken. De stuurgroep ‘samengaan’ heeft de volgende werkgroepen gedefinieerd:

– Werkgroep Voetbal;

– Werkgroep Accommodatie;

– Werkgroep Uitstraling;

– Werkgroep Communicatie;

– Werkgroep Statuten en huishoudelijk reglement;

– Werkgroep Financiën;

– Werkgroep Sponsoring;

– Werkgroep Commissies;

We vinden het belangrijk dat alle leden de ruimte krijgen om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen. Mocht je dus geïnteresseerd zijn in één van de onderwerpen, geef je dan op via de volgende link: https://forms.office.com/r/0HEb75smE5

Dat kun je ook doen door je bij een van de bestuursleden te melden, of per mail naar info@ajc96.nl of info@kvvlosser.nl.

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 2 december, met de intentie om dan de werkgroepen te hebben ingevuld en een startschot te geven om in de periode daarna te zorgen voor uitwerking van plannen in de verschillende werkgroepen. De werkgroepen hebben vervolgens tot 01-02-2022 om een advies te schrijven over hun onderwerpen zodat we in februari 2022 alle leden kunnen informeren over het totale fusieplan. Na deze informatiebijeenkomsten zullen de Bijzondere Ledenvergaderingen worden uitgeschreven in maart 2022, waar de leden zich kunnen uitspreken over het plan.

Op 14 oktober jl. is een informatiebijeenkomst geweest tussen verschillende Losserse ondernemers en een afvaardiging van beide besturen. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de rol die de nieuwe voetbalclub kan betekenen voor de Losserse gemeenschap en de steun die we van deze ondernemers nodig hebben. Deze avond is door betrokken ondernemers goed ontvangen en zonder concreet te worden, hebben ze ons hun steun toegezegd.

In diezelfde week is een gesprek geweest tussen de Gemeente Losser en een afvaardiging van beide besturen. Ook daar is het initiatief goed ontvangen en hebben we van de gemeente meegekregen dat men constructief en coöperatief tegen dit initiatief aankijkt.

We hopen jullie op deze manier goed ingelicht te hebben over de voortgang en kijken uit naar aanmeldingen van iedereen die wil helpen. En ook als je andere vragen hebt, aarzel niet en neem contact op.

Met sportieve groet,

Besturen KVV Losser en AJc’96.

 

Rogier van Vliet

Voorzitter KVV Losser

06-11486968

voorzitter@kvvlosser.nl

 

 

 

Meer nieuws

Update Corona: voorlopig geen training en avondwedstrijden

27 november

de Sint komt bij KVV Losser

19 november

Update Corona protocol

14 november

Update Corona: voorlopig geen training en avondwedstrijden

27 november

de Sint komt bij KVV Losser

19 november

Update Corona protocol

14 november

Schenking supporters vereniging aan Aveleijn

29 oktober