Woensdagavond hebben we met bijna 50 personen gedroomd over de toekomst van onze vereniging. De aanwezige leden, ouders, leiders, sponsoren, vrijwilligers etc. hebben hun eerste ideeën (voor de korte en de lange termijn) op papier gezet voor een vijftal thema´s, waar onze club zich mee bezig gaat houden. De thema´s: accommodatie en faciliteiten, voetbaltechnisch, sponsoring, open club en vrijwilligers zijn bepaald aan de hand van de input die is opgehaald tijdens de twee spiegelbijeenkomsten. Dankzij de inzet en een goede voorbereiding van de werkgroep zijn de spiegel- en droombijeenkomsten uitstekend verlopen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Leon ter Huerne: de presentator en inspirator van de droombijeenkomst.
Voorafgaand aan de bijeenkomst werd door RTV Losser aan Rogier van Vliet de vraag gesteld: Wanneer is de droombijeenkomst geslaagd? Rogier: `Ik zou het onvoorstelbaar tof vinden als er vanavond ideeën naar voren komen die wij over een aantal jaren gerealiseerd kunnen hebben met elkaar. En als je dan kunt zeggen dat jij daaraan hebt bijgedragen, dat het jouw idee was en dat je dat samen met ons voor elkaar hebt gekregen, dat zou echt geweldig zijn.´

Op woensdag 22 januari 2020 is de volgende bijeenkomst gepland en worden de plannen van aanpak gepresenteerd. Wij houden je op de hoogte!