Op dinsdag 3 September zullen, onder leiding van de nieuwe keeper-coordinator Arjen Fleer samen met zijn trainers-garde, de jeugd-keeper trainingen weer starten.

Dit gaat volgens onderstaand schema. Voor meer informatie omtrent de trainers (mobiel/email) kun je kijken op de pagina van de keepers-groep: https://www.kvvlosser.nl/teams/keepersgroep/