KVV Losser kijkt vooruit richting 2025

De afgelopen jaren hebben we met ons allen veel bereikt en daar mogen we trots op zijn! Nu zijn we op een punt beland dat we vooruit willen kijken, richting 2025. Dat betekent de balans opmaken en onszelf belangrijke vragen stellen zoals: wat doen we goed, wat kan beter, wat willen we bereiken: zowel prestatief en als maatschappelijk betrokken vereniging en hoe gaan we dat dan doen?

Het bestuur kiest ervoor om de input voor de beantwoording van deze vragen, te halen bij de mensen die betrokken zijn bij KVV Losser. Een van de succesfactoren van een goed plan is immers draagvlak. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waarin (jeugd) leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen bij onze vereniging zijn vertegenwoordigd. De werkgroep wordt begeleid door Wilco Huisman van de KNVB.

Woensdag 9 en 16 oktober worden de spiegelbijeenkomsten (voor het beantwoorden van de vragen) georganiseerd. De input uit deze bijeenkomsten wordt gebruikt tijdens de droombijeenkomst op woensdag 6 november met als thema: Hoe zou KVV Losser er idealiter over 5 jaar uit moeten zien?

 

Het bestuur