De afgelopen jaren hebben we met ons allen veel bereikt en daar mogen we trots op zijn! Nu zijn we op een punt beland dat we vooruit willen kijken, richting 2025. Dat betekent de balans opmaken en onszelf belangrijke vragen stellen zoals: wat doen we goed, wat kan beter, wat willen we bereiken: zowel prestatief en als maatschappelijk betrokken vereniging en hoe gaan we dat dan doen?

Het bestuur kiest ervoor om de input voor de beantwoording van deze vragen, te halen bij de mensen die betrokken zijn bij KVV Losser. Een van de succesfactoren van een goed plan is immers draagvlak. Hiervoor is een werkgroep geformeerd waarin (jeugd) leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen bij onze vereniging zijn vertegenwoordigd. Het traject van de werkgroep start op 23 mei a.s. en wordt begeleid door Wilco Huisman van de KNVB. We houden je op de hoogte want ook jouw input kunnen we goed gebruiken!