Beste jeugdspelers en ouders/verzorgers,

In de achterliggende weken is er wederom hard gewerkt aan het maken van een nieuwe teamindeling voor de jeugdelftallen va KVV Losser. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om de circa 500 jeugdspelers een passende plek te bieden. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind op het voor hem/haar passende weerstandsniveau met plezier moet kunnen voetballen én dat ieder team over voldoende spelers kan beschikken.

Met deze uitgangspunten zijn we in april gestart met een eerste inventarisatie. In de maanden mei en juni heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de Technisch Coördinatoren, Hoofdleiders, (keeper) trainers, leiders en leden van de Technische Commissie. Ook hebben we gebruik gemaakt van ons SpelersVolgSysteem Sporttrack.

In dit document treft u de voorlopige teamindeling 2019/2020 aan voor alle jeugdteams m.u.v. de Mini’s. Klik Jeugd-indeling 2019-2020 om het document te openen.

Wij willen  er u op wijzen dat deze indeling een voorlopig karakter heeft en dat wij ons het recht voorbehouden om nog mutaties aan te brengen.

Indien u vragen/opmerkingen heeft naar aanleiding van deze voorlopige indeling dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om deze per email te stellen: jb@kvv-losser.nl. U krijgt dan zsm een reactie.

Met sportieve groet,

Jeugdbestuur KVV Losser