Update vanuit Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie van onze vereniging blijft vol gas doorgaan met het aanbrengen van verbeteringen/veranderingen aan ons sportpark. Zo is er flink gesnoeid en opgeruimd in de houtwal aan de Gilderhauserweg. Wat een werklust hebben die mannen !

Joop in actie !
Opgeruimd staat netjes
Opzichter Herman ziet toe, alles loopt gesmeerd

Daarnaast is er hard gewerkt aan het neerzetten van nieuwe bankjes langs het nieuwe hoofdveld. Hierdoor ontstaan er een aantal zitplaatsen voor onze trouwe schare fans bij zowel de jeugd als senioren.

En als klap op de vuurpijl werden er ook nog even een aantal bomen en hagen aangeplant !