Update aanleg kunstgrasveld

De onderhoudsploeg is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het derde kunstgrasveld. Er is een inrit gemaakt aan de Gilderhauserweg voor de afvoer van grond en de aanvoer van zand, lava en kunstgras. Het is een logistieke organisatie en  de omwonenden van het sportpark zijn hierover geïnformeerd. Tevens is een begin gemaakt met het verwijderen van de omheining/boarding van het veld voor de kantine.

Het bestuur, de Technische Commissie en de Stichting hebben gesprekken gevoerd met twee leveranciers van kunstgrasvelden en de keuze is gevallen op CSC Sport uit Zeewolde.

Maandag 4 juni starten zij en de werkzaamheden nemen 6-8 weken in beslag. Gedurende die periode verzoeken wij je om het gedeelte van het sportpark, waar de werkzaamheden plaatsvinden, NIET te betreden. Dit in verband met de veiligheid van iedereen.

Wij houden je op de hoogte!