Update aanleg kunstgrasveld

Status werkzaamheden en feestelijke opening
Intussen zijn onze vrijwilligers van de onderhoudsploeg en de leverancier ruim zes weken druk bezig met de aanleg van het kunstgrasveld. De werkzaamheden liggen nog steeds goed op schema. Onlangs is de sporttechnische laag (8 cm dik en het materiaal is gedeeltelijk van lava) gelegd. De laag ligt onder de grasmat en op het zand en dient om de druk tijdens het sporten op het veld te verdelen. Rondom het veld zijn de tegels gelegd en zoals het er nu uitziet zijn de werkzaamheden op tijd klaar. Wij spreken onze dank uit aan de onderhoudscommissie voor hun geweldige inzet én aan Losser O19-1, Losser O19-2 en Losser O17-1, voor de hulp die zij geboden hebben op een aantal avonden!
Op zondag 9 september staat de feestelijke opening van het derde kunstgrasveld gepland: zet deze datum alvast in jouw agenda.

Obligatielening
Tijdens de extra ledenvergadering van april jl. is goedkeuring voor de aanleg van het kunstgrasveld gevraagd aan onze leden. Voor de financiering van het veld hebben we een aantal founders, sluit KVV Losser een banklening af en schrijven we een obligatielening uit. De voorbereidingen voor het uitschrijven van de obligatielening zijn in volle gang en vanaf 1 september kun jij je inschrijven voor een stukje kunstgrasveld bij KVV Losser. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk via onze website en Facebook.