Zoals velen van u al bemerkt zal hebben komen we sinds de zomer scheidsrechters tekort voor onze jeugdwedstrijden. Het jeugdbestuur is heel dankbaar voor alle ouders die deze gaten opvullen en natuurlijk ook voor alle actieve jeugdscheidsrechters.

In de winterstop zullen we een aantal acties ondernemen om het aantal beschikbare scheidsrechters weer te vergroten. Maar het lijkt voorlopig een illusie dat we zonder de inzet van ouders alle wedstrijden bezet krijgen. Daarom zullen we ook in contact treden met(hoofd)leiders om te inventariseren welke ouders beschikbaar zijn om af en toe een wedstrijd te fluiten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen tijdig op de hoogte is wanneer dit nodig is.

Het Jeugdbestuur