Overlijden Tonny Wijering

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Tonny Wijering is overleden.
Hij was een talentvolle voetballer in zijn jeugd en bij de vroege senioren, vandaar zijn bijnaam “Pele”. Om zijn kennis en ervaring binnen de voetbalvereniging over te dragen is hij leider van diverse elftallen geweest. Daarnaast was Tonny geruime tijd penningmeester van onze vereniging. KVV Losser is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en bijdrage aan onze club.

Wij wensen Helma, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, jeugdbestuur, leden, supportersvereniging en veteranen KVV Losser