Contributieverhoging 2018-2019

Contributieverhoging seizoen 2018– 2019

In de bijzondere ledenvergadering van 18 april j.l. is door de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie van de junioren en senioren te verhogen om o.a. het nieuwe kunstgrasveld mogelijk te maken. De kledingbijdrage blijft op hetzelfde niveau.

De contributies (inclusief kledinggeld) zijn met ingang van 1 juli 2018 (incasso eind juni) als volgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur