Contributieverhoging 2017-2018

In de jaarvergadering van 29 september j.l. is door de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie van de junioren en senioren met 1,5% te verhogen. De kledingbijdrage blijft op hetzelfde niveau.

De contributies (inclusief kledinggeld) zijn met ingang van 1 oktober 2017 als volgt:

    Maand Jaar
       
Senioren (excl kleding)   € 19,45 € 233,40
Senioren rustend

Senioren                     

  € 8,45

€ 22,35

€ 101,40

€ 268,20

Veteranen 45+ & 35+   € 12,20 € 146,40
15 t/m 18 jaar   € 17,15 € 205,80
12 t/m 14 jaar   € 15,45 € 185,40
6 t/m 11 jaar   € 14,85 € 178,20
Elk extra jeugd gezinslid   € 11,50 € 138,00
Mini’s   € 3,90 € 46,80

Het bestuur