Het hoofdbestuur van KVV Losser bestaat uit de volgende leden met de daarbij behorende functies:

  • Rogier van Vliet – Voorzitter
  • Pieter Binsbergen – Voorzitter Jeugd
  • Pieter-Bas van Vliet – Commerciële zaken
  • Vincent Diepmaat – Financiën
  • Sander Heitbaum – Secretaris
  • Ankie Wessel – Communicatie

Doelstellingen bestuur

Het bestuur van KVV losser wil haar focus leggen op een aantal doelstellingen welke we in elk geval willen realiseren en gebaseerd zijn op een redelijk ambitie niveau. 
Het kunnen halen van deze doelstellingen en de snelheid waarmee deze doelstellingen gehaald kunnen worden is afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren vormen een belangrijk krachtenveld waarbinnen we moeten werken:

Wat willen we bereiken?

Vrijwilligers: Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het essentieel dat we voldoende vrijwilligers werven, binden en te behouden.

Financiële middelen: Om de ambities van KVV Losser te kunnen realiseren is een verhoging van de sponsor- en kantine inkomsten noodzakelijk.

Jeugd: KVV Losser wil de jeugd zoveel mogelijk plezier laten beleven bij het beoefenen van voetbal. Ieder op zijn of haar niveau en we willen onze talenten zo lang mogelijk te binden, boeien en behouden binnen de vereniging

Senioren: KVV Losser wil de senioren, ieder op zijn of haar niveau, zoveel mogelijk plezier laten beleven bij het beoefenen van voetbal. Tevens wil KVV Losser zowel de voetballende als de niet-voetballende senioren zo veel mogelijk binden, boeien en behouden binnen de vereniging.

Meisjes- en damesvoetbal: KVV Losser wil één van de meest aansprekende verenigingen zijn binnen de regio als het gaat om meisjes/damesvoetbal. Dit willen we bereiken door alle relevante zaken rondom het meisjes/dames voetbal versneld verder te faciliteren.

Maatschappelijke betrokkenheid: Bij KVV Losser is iedereen welkom en staat niemand buiten spel. De voetbalvereniging is maatschappelijk betrokken en draagt waar mogelijk haar steentje bij aan de lokale gemeenschap.