Informatie over het lidmaatschap bij KVV Losser

 

Contributiebedragen per categorie:

Categorie Contr. Kleding  Per maand
Senioren € 23.50 € 23.50
Senioren rustend € 9.95 € 9.95
Senioren € 23.50 € 2.90 € 26.40
Veternanen 45+ & V30 € 16.00 € 2.90 € 18.90
Veteranen 35+ € 16.00 € 16.00
15 t/m 18 jaar € 17.00 € 2.90 € 19.90
12 t/m 14 jaar € 17.00 € 2.90 € 19.90
6 t/m 11 jaar € 17.00 € 2.90 € 19.90
Elk extra jeugd gezinslid € 14.00 € 2.40 € 16.40
Mini’s € 8.00 € 8.00

 

Klik hier voor meer informatie over het kledingbeleid.

Wijziging in het lidmaatschap bij KVV Losser

Wilt u een adreswijziging of verandering van bankrekening- of postgironummer doorgeven? Vul dan hier het wijzigingsformulier in.

Afmelden als lid bij KVV Losser

Het voetbal seizoen loopt van juli t/m juni. Gedurende het seizoen is het niet mogelijk het lidmaatschap te beeindigen. Contributie moet altijd t/m juni van het lopende seizoen betaald worden. Het lidmaatschap beeindigen kan alleen via het afmeldeningsformulier.

Lid worden van KVV Losser

  Velden met een * zijn verplicht.

  Voornaam van de speler(ster)*

  Initialen (voorletters van de speler(ster)*

  Achternaam speler(ster)*

  Je adres *

  Je postcode *

  Je woonplaats *

  Geboortedatum van de speler (dd-mm-jjjj)*

  Geslacht?
  ManVrouw

  Ben je 16 of ouder dan moeten we aan de KNVB je ID nummer doorgeven. Svp ID invullen:

  De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Wat is uw IBAN nummer*

  Je email (of als jezelf geen email hebt dat van je ouder/verzorger*

  Je Telefoon (vast)

  Je Telefoon (mobiel)

  Eerder gevoetbald?
  janee

  Indien ja, bij welke club?

  Wanneer de laatste wedstrijd gespeeld?

  Voor de administratie hebben we een pasfoto nodig. Deze kun je hier uploaden (max 5Mb)

  Bericht


  In geval de speler minderjarig is hebben wij ook de gegevens van de ouder/verzorger nodig:

  Voornaam van ouder/verzorger

  Achternaam ouder/verzorger

  Beroep ouder/verzorger*


  KVV Losser staat of valt bij de inzet van vrijwilligers, van bestuursleden tot trainers, van barhulpen tot scheidsrechters. We zoeken voor diverse vrijwilligersfuncties extra hulp. Geef svp aan op welke vlakken u de club kunt en wilt ondersteunen

  BardienstLeiderTrainerScheidsrechterJAC (jeugdactiviteitencommissie)Bestuurlijke activiteitenSponsor activiteitenOnderhoud activiteitenSchoonmaak activiteitenMateriaaldienst  Ondergetekende is bekend met het feit dat de contributie-inning altijd voor een volledig voetbalseizoen geldt, ongeacht het tijdstip van opzeggen van het lidmaatschap.

  Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van o.a. KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Tevens gaat ondergetekende mee akkoord dat foto's van hemzelf of de aangemelde speler kunnen worden genomen en geplaatst op de KVV Losser website, Facebook, Twitter of andere media beheerd door KVV Losser.

  Ondergetekende geeft toestemming tot incasso van contributie en kledinggeld.