Het bestuur is van mening dat de regels met betrekking tot deelname aan de activiteiten van de voetbalscholen aangepast dient te worden. De reden hiervoor is: de verdere groei van het aantal (prestatieve) voetbalscholen, de heroverwegingen bij andere voetbalverenigingen en het gegeven dat er nu wel contact mogelijk is met trainers van voetbalscholen.

Wijziging beleid
De wijziging houdt in dat het iedereen (ook selectiespelers) is toegestaan om aan voetbalschool activiteiten deel te nemen, onder de voorwaarde dat:

1. Dit bij aanvang van het seizoen (of bij aanvang van deelname) aan de eigen trainer wordt gemeld.
2. Het niet leidt tot afwezigheid bij trainingen/wedstrijden van het team waarvoor de speler/ speelsters regulier speelt.
3. Het blijven tonen van respectvol gedrag richting ploeggenoten en de trainer, naar het oordeel van de trainer.

Wij gaan ervan uit dat je voldoende bent geïnformeerd. Heb je een vraag neem dan contact op met jouw trainer.

Bestuur KVV Losser