Het voetbalseizoen ’20-’21 is weer begonnen…de eerste trainingen hebben alweer plaatsgevonden en de energie spat eraf!

Vele vrijwilligers bij KVV Losser zijn betrokken bij de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen; denk hierbij aan accommodatiebeheerders, onderhoudsmensen, technische commissie, hoofd- en elftalleiders, kantinebeheerders en uiteraard onze trainers…

En dan is er nog Corona…

Het zijn rare tijden, waarbij de ongemakken van een wereldwijd probleem, heel zichtbaar en tastbaar ons dagelijks leven beïnvloeden. Binnen een vereniging vraagt dit om solidariteit, begrip en openheid. De afgelopen maanden is er veel werk verzet en hebben we, vooral voor jeugd, veel kunnen organiseren en daarnaast zijn onze leden ons trouw gebleven. Hier zijn we als bestuur bijzonder dankbaar voor.

In een steeds groter wordende organisatie komt het helaas ook voor dat niet alles gaat zoals je verwacht of de communicatie intern beter kan. Het bestuur is zich hier van bewust en vraagt tegelijkertijd om dit soort issues in open dialoog bespreekbaar te maken.

Het Coronavirus in Twente leeft helaas weer op. De gevolgen voor de langere termijn kan niemand goed voorspellen maar zicht op een terugkeer naar ons oude leventje is er momenteel nog lang niet. Dit maakt dat we als bestuur ons voorbereiden op een mager jaar en de ontwikkelingen nauw volgen…Meer informatie hierover wordt tijdens de ALV op 20 november a.s. bekend gemaakt.

KVV Losser houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de KNVB. Voor meer informatie heeft de KNVB heeft daarnaast een FAQ pagina. De komende weken zal nog hard worden gewerkt om alles conform de protocollen in te richten.

Duidelijk is in ieder geval dat KVV Losser zoveel mogelijk kantine-activiteiten zal uitvoeren middels de uitgifteloketten en dat binnen zitten voorlopig geen optie is. Uitzonderingen hierop zijn teambesprekingen, commissievergaderingen etc, met inachtneming van de geldende regels.

Ook vragen we jullie speciale aandacht en begrip voor het gebruik van de kleedkamers en de 1,5 meter regel die ook hier geldt (voor 18+) Helaas is onze kleedkamercapaciteit beperkt dus juichen we thuis-douchen toe.

De Coronaregels kunnen per vereniging verschillen. Kijk bij uitwedstrijden even op de website van je tegenstander om goed voorbereid te zijn.

Belangrijk blijft om weg te blijven bij klachten, je te laten testen bij klachten en de hygiëne- en sociale maatregelen in acht te nemen.

 

Start competitie

De speeldagenkalender van de KNVB is inmiddels gepubliceerd en bij de bond wordt de laatste hand gelegd aan de competitie-indeling. Zodra deze bekend is, zal deze worden gepubliceerd via www.voetbal.nl en de voetbal.nl-app.

 

Vrijwilligers

Door Corona kampen we momenteel met een groot tekort aan kantinevrijwilligers. Een groot gedeelte van onze huidige groep vrijwilligers maakt deel uit van de risicocategorie. Omdat gezondheid voorop staat, zijn deze trouwe krachten niet beschikbaar. Momenteel kan het dus voorkomen dat de uitgiftepunten van de kantine gesloten zijn omdat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn.

Het bestuur roept daarom iedereen op om zijn steentje bij te dragen. Meld je aan via onze kantinebeheerders Jeroen en Harald of laat een bericht achter op ons contactformulier op de website.

Een ander vrijwilligersprobleem speelt zich af bij de scheidsrechters. Er is een landelijk tekort aan scheidsrechters die ook bij KVV Losser zichtbaar is. De grote groei aan elftallen bij ons in de bovenbouw en de zaterdagsenioren zorgt voor meer vraag naar scheidsrechters op de zaterdagmiddag en ook op de zondagmorgen kunnen we hulp gebruiken. Een alternatief in de vorm van inhuren bij de bond is niet alleen kostbaar maar ook vaak niet beschikbaar.

Meld je aan bij het jeugdbestuur via jb@kvvlosser.nl / of bij Jan Poorthuis of laat een bericht achter op ons contactformulier op de website.

We wensen iedereen betrokken bij KVV Losser een mooi en fijn voetbaljaar toe. Blijf gezond, let goed op elkaar en houd je aan de regels, niet alleen bij ons maar ook vooral bij andere verenigingen…

 

Het bestuur van KVV Losser

Rogier van Vliet

Pieter Binsbergen

Vincent Diepmaat

Ankie Wessel

Sander Heitbaum