Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

Op 1 april van dit jaar hebben we jullie geïnformeerd over de consequenties van de noodmaatregelen rondom het Coronavirus voor het amateurvoetbal in Nederland en KVV Losser in het bijzonder.

Op 22 april hebben we jullie bericht gegeven over het feit dat onze jeugd weer mocht gaan trainen per 29 april jongsleden. Met de grote inzet van onze technisch kader en het jeugdbestuur is het ons gelukt om jeugdspelers/speelster weer minimaal 1 keer per week te laten trainen. De reacties van de kinderen waren geweldig en het mooie weer hielp daarbij enorm. Onze jeugd vanaf 13 tot en met 18 jaar moesten de eerste weken het nog doen met de 1,5m-regel maar ook hier werd goed op gereageerd door een proeftraining te organiseren voor alle trainers van die leeftijdsgroepen. Het is goed om te zien dat iedereen dit uitstekend heeft opgepakt.

De laatste weken hebben we veelvuldig de vraag gekregen wanneer ouders weer op het sportpark mogen komen. Op dit moment laat de noodverordening van de veiligheidsregio dit niet toe. We zijn, op bijna dagelijkse basis, op een hele goede manier met de gemeente Losser in gesprek om dit te bewerkstelligen. Wij zien iedereen het liefst zo snel mogelijk weer op en om de velden. De berichtgeving van de gemeente Losser hierover is uiterst positief dus we hebben er goede hoop op dat dit binnenkort weer mogelijk is.

De Coronamaatregelen hebben in deze periode geen oplossing gebracht voor binnensporten. Door goede- en korte lijnen met personen binnen Combinatie ’64, AGVLosser en dansschool LEZ hebben we ons sportpark ook voor hen kunnen openstellen en kunnen ruim 200 mensen meer gebruik maken van onze faciliteiten. Het gemak waarmee we denken in oplossingen in plaats van problemen is iets waarvan wij hopen dat dit een blijvend gevolg is van deze crisis.

Afgelopen week heeft het bestuur onze trainers bezocht die geslaagd zijn voor hun diploma, om hen hiermee te feliciteren en een taartje uit te reiken. Ook zijn we op bezoek geweest bij een aantal leden wiens gezondheid op dit moment te wensen over laat. Het doet ons goed om hen weer te zien en hopen hen snel weer op het sportpark te mogen begroeten.

Zoals het er nu voorstaat mag de kantine per 1 juli weer open. Jeroen van Huizen en Harald Engelbertink zijn op dit moment een plan aan het maken hoe dit in de kantine en op het terras georganiseerd kan worden met inachtneming van de 1,5m regel. We doen ons best om in de komende maanden in de kantine nog een aantal activiteiten te organiseren.

Het JAC is op dit moment bezig om activiteiten te plannen in de zomermaanden. We realiseren ons goed dat door de crisis voor veel mensen de geplande zomervakantie in het water is gevallen, dus proberen we voor alle leeftijdsgroepen in ieder geval iets te ondernemen. Meer informatie hierover volgt nog…

Het jeugdbestuur maakt samen met de technische commissie de nieuwe elftalindelingen bekend op 8 juli. De komende weken zullen nog worden benut om de laatste puntjes op de i te zetten om uiteindelijk een indeling te krijgen waarbij elke kind op het niveau komt te voetballen dat bij hem/haar past. Daarnaast heeft het jeugdbestuur gecommuniceerd over het verdere verloop van het seizoen en de voorlopige opzet voor het volgend seizoen.

De onderhoudsploeg heeft inmiddels de fietsenstalling van een dak voorzien en deze heeft een nieuwe lik verf gekregen.

De financiële impact is groot gebleken ondanks steun van de overheid. De financiële tegemoetkoming van trainers en vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding hebben zeker geholpen en daar zijn we hen dan ook dankbaar voor. Onze penningmeester is druk doende om de eindbalans op te maken, meer hierover in de Algemene Leden Vergadering, die vanwege Corona zal worden verplaatst naar vrijdag 20 november 2020.

Dan nieuws over ons vlaggenschip. Onze nieuwe trainer Niki Leferink ziet zijn selectie uitgebreid worden met een aantal nieuwe spelers. Naast een aantal JO19-spelers verwelkomen we Damian Nijkamp en Jop Gevers (recreatief), Carst van Mook (2e) en opnieuw Nathan Struyk (AJc ’96).
Verder heten we Rick van der Burg van harte welkom. Deze 32-jarige doelman komt over van SC Feyenoord en gaat naast actief in de selectie ook de keeperstraining voor de 1e selectie-keepers verzorgen. De liefde bracht Rick naar Losser en we hopen zijn ervaring op meerdere vlakken in te kunnen zetten.

We willen iedereen van deze plek een hele fijne vakantie toewensen en hopen iedereen daarna, gezond en wel, in levende lijve op het sportpark weer te zien. Hou elkaar goed in de gaten en heb aandacht voor diegenen waar het even niet zo goed mee gaat…

Sportieve groeten,

Het bestuur van KVV Losser