Beste voetbalvrienden,

het Coronavirus grijpt razendsnel om ons heen. Onze overheid doet er alles aan om de verspreiding van dit virus gecontroleerd te laten verlopen, zodanig dat ons gezondheidsstelsel dit aankan en de gevolgen voor kwetsbare burgers geminimaliseerd worden. Dit is de reden waarom de regering alle sportcomplexen heeft gesloten. Ondanks dat KVV Losser haar fysieke poorten heeft gesloten, zijn er grote groepen kinderen op ons sportpark gesignaleerd. Door het open karakter van ons park kan KVV Losser dit helaas niet voorkomen maar wij roepen alle ouders op hier met hun kinderen op een gepaste wijze over te praten. De maatregelen die worden genomen zijn niet leuk, maar absoluut noodzakelijk. Vanzelfsprekend is het gezondheidsrisico het meest belangrijke maar daarnaast ontbreekt ook het toezicht en is er kans op vernielingen op het park.

Wij rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet
Bestuur KVV Losser