Beste KVV'(st)er, Ouder, Trainer, Leider,

Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat vanaf woensdag aanstaande er door de jeugd weer getraind zou mogen worden. Voor de jongste jeugd zonder restricties (voor spelers/speelsters), voor de oudere jeugd alleen met het continue behouden van 1,5 meter afstand tot elkaar. De afgelopen dagen is druk overlegd over de manier waarop wij als KVV hier vorm aan kunnen geven. Dit is mede afhankelijk van de standpunten van de Gemeente Losser, die hoogstwaarschijnlijk pas in de loop van volgende week bekend worden.

Wij hebben besloten om vanaf woensdag 29 april weer te starten met de trainingen voor de jongste jeugd (mini’s t/m o13) volgens het reguliere trainingsrooster. Dit onder de volgende voorwaarden:

1. Geen ouders op het sportpark, dwz dat kinderen die gebracht worden bij de poort worden afgezet en later opgehaald. Ouders, die met hun kinderen mee fietsen worden verzocht goed afstand te bewaren. Ouders, die hun kinderen met de auto brengen/ophalen wordt gevraagd zoveel mogelijk in de auto te blijven.
2. Kleedkamers en kantine blijven gesloten.
3. Trainers mogen begeleid door een/één van de leider(s), dus maximaal 2 personen per trainingsgroep.
4. Trainers en leiders dragen een hesje, waardoor zichtbaar is dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, deze hesjes liggen in het materiaalhok en worden direct bij aankomst op het park aangedaan/opgehaald en na het terugbrengen van het materiaal weer teruggelegd.
5. Trainers en leiders zijn de enigen die in het materiaalhok mogen komen.
6. Trainers en leiders houden, uitzonderlijke situaties voorbehouden, 1,5 afstand tot elkaar en tot alle kinderen.
7. En uiteraard iedereen die verkouden is of andere ziekteverschijnselen vertoont komt niet trainen, blijf thuis!

We hebben aan het Hoofd Jeugdopleiding Onderbouw Patrick Bakhuis gevraagd om in overleg met de Hoofdleiders te bezien of er in de loop van mei ook onderbouwactiviteiten op de zaterdagen kunnen worden gepland.

De trainingen voor de oudere jeugd (o14-o19) zullen, onder voorbehoud van de gesprekken met de gemeente, de andere sportverenigingen en onze trainers (met iedere trainer zal in de loop van volgende week contact worden opgenomen), hervat worden vanaf woensdag 6 mei, volgens het reguliere trainingsrooster. Uiteraard onder dezelfde voorwaarden als boven genoemd, met als extra voorwaarde:

1. Alle spelers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ieder ander die op het sportpark aanwezig is. Dat wil ook zeggen dat er geen partij- of positiespel gespeeld kan worden op de training.

Met in achtneming van ALLE eerder genoemde voorwaarden kunnen de keeperstrainingen ook weer hervat worden. Wanneer en hoe zal medegedeeld worden door de keepers coördinator Arjan Fleer.

Iedereen heeft het voetballen heel erg gemist, maar we kunnen er alleen weer plezier aan beleven als wij ons allemaal aan de regels houden. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en voorwaarden houdt. Het niet volgen van de regels en voorwaarden leidt namelijk onherroepelijk tot het opnieuw stopzetten van de trainingen en dat wil niemand.

Met sportieve groet,

Het Jeugdbestuur en het Hoofdbestuur
Kvv Losser

Voor vragen: mail naar jb@kvvlosser.nl