Jubileum logo 2020
De verlenging van de noodmaatregelen tot en met in ieder geval 28 april heeft de KNVB doen besluiten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. We beginnen 2020-2021 weer op 0, in de A-categorie in ieder geval allemaal weer in dezelfde klasse.

Hoezeer ons voetbalhart hierom huilt, begrijpen we alle maatregelen en steunen deze ook. Het virus is nog steeds onder ons en treft de kwetsbaren in onze samenleving erg hard. Alleen door samen ons te houden aan deze maatregelen, gaan we dit overwinnen.

Het bestuur en vele commissies zijn zich inmiddels aan het voorbereiden op de nieuwe competities, zo is het jeugdbestuur samen met de technische commissie al een tijdje bezig met de nieuwe elftalindelingen en het vullen van de technische posities. De onderhoudsploeg maakt veel klussen af en het materiaal wordt extra goed onderhouden. Onze jubileumcommissie is druk doende om het jubileumprogramma aan te passen en het JAC denkt na over alle reeds geplande activiteiten. Dat er delen van het geplande programma uitvallen is logisch en we zullen iedereen hiervan op de hoogte houden.

Voor de korte termijn is de technische commissie bezig om een scenario te maken zodat, zodra de situatie het toelaat, we weer kunnen voetballen. Ons sportpark is uitermate geschikt om ook in de zomer te voetballen, dus we zullen er alles aan doen om ook in de maanden juni/juli/augustus zoveel mogelijk te organiseren, mits de gezondheidstoestand in NL dit toelaat. Wij willen daarom alle elftalleiders vragen de huidige teamapps in stand te houden, zodat we via die weg iedereen goed kunnen informeren.

Nu we weten dat dit voetbalseizoen ten einde is, kunnen we ook de balans opmaken. Want de Corona-crisis raakt KVV Losser niet alleen sportief maar ook financieel hard. Gelukkig hebben we de laatste jaren een gezond financieel beleid gevoerd, waardoor er geen acute situatie ontstaat. Maar we zullen er zoveel mogelijk aan moeten doen om de financiƫle impact te verkleinen. We vertrouwen erop dat iedereen, voor zover dat kan, zijn steentje zal bijdragen. In dat kader vragen we ook aandacht voor onze lokale sponsoren, die door moeilijke tijden gaan. Zij steunen ons al jaren dus denk ook aan hen, als je boodschappen doet of andere uitgaven te doen hebt.

Tot slot, houdt 1,5 meter afstand, zorg goed voor elkaar, steun elkaar, zoek elkaar digitaal op en blijf omkijken naar alle mensen om je heen!

Sportieve groeten,

Het bestuur van KVV Losser