Wijzingen indeling JO15-groep – ingangsdatum 1 januari

Beste spelers en ouders van de JO15-groep,

Helaas is het zo dat de JO15-groep wekelijks met bezettingsproblemen kampt. Deze bezettingsproblemen betreffen enerzijds teveel spelers in sommige elftallen wat leidt tot (te) veel wissels en dus (te) weinig speeltijd voor spelers en anderzijds te weinig spelers in de JO15-5, mede veroorzaakt door enkele langdurige blessuregevallen. De afgelopen weken is middels een roulatiesysteem getracht de bezettingsproblemen op te lossen. De laatste weken blijkt dat zowel de bezettingsproblemen als het veelvuldig rouleren leidt tot ontevredenheid bij spelers, ouders en leiders.

Op dinsdag 14 november jl. is deze situatie met alle JO15-leiders, JO15-hoofdleider, Technische Commissie en het Jeugdbestuur besproken en geëvalueerd.

Wij zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat het roulatiesysteem tot de winterstop nog houdbaar blijft maar dat er na de winterstop voor een andere, meer structurele oplossing gekozen dient te worden.

Er zijn diverse scenario’s besproken en uiteindelijk zijn we opnieuw unaniem tot de conclusie gekomen dat er een gedeeltelijke herindeling van de JO15-groep de meest faire en duurzame oplossing is. Hierbij blijft het uitgangspunt dat ieder team over voldoende spelers dient te beschikken en dat iedere speler zich op zijn/haar niveau moet kunnen ontwikkelen.  De gedeeltelijke herindeling heeft consequenties voor alle teams uit de JO15-groep.

Wij verwachten dat we na afloop van de Najaarscompetitie iedereen kunnen informeren over de wijzigingen. Deze wijzigingen worden dan per 1 januari 2018 van kracht.

Het Jeugdbestuur & Technische Commissie